Ehdot

ERITYISEHDOT TAPAHTUMISSA

Sähkö Valo Tele AV 2022 -messut

Isännöintipäivät 2022  

Nuori2023

MAKSUEHDOT

https://www.checkout.fi/ehdot-ja-sopimukset/maksuehdot

 

VERKKOKAUPAN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT

KESKEISET MÄÄRITELMÄT

”Paviljonki” tarkoittaa Jyväskylän Messut Oy:tä, joka hallinnoi tätä verkkokauppaa, ja jonka kautta tässä verkkokaupassa tehty majoituspalvelun ja/tai muun tuotteen tilaus välitetään Palveluntarjoajalle.

”Tilaaja” tarkoittaa yritys-, yhteisö- tai yksityisasiakasta, joka tilaa tämän verkkokaupan kautta majoituspalvelua ja/tai muita tuotteita.

”Palveluntarjoaja” tarkoittaa majoituspalvelun ja/tai muun tuotteen tarjoavaa tahoa, joka tuottaa Tilaajalle tilatun majoituspalvelun ja/tai muun tuotteen.

”Varaus” tarkoittaa Tilaajalle toimitetun varauslinkin kautta tehtyä majoituspalvelun ja/tai muun tuotteen tilaamista Palveluntarjoajalta.

VERKKOKAUPAN PALVELU

Tämän verkkokaupan kautta Tilaaja pystyy tilaamaan Palveluntarjoajilta majoituspalvelua ja/tai muita tuotteita Jyväskylän Paviljongissa ja/tai Jyväskylässä järjestettävien tapahtumien ajankohdaksi.

Tilaukset hoidetaan keskitetysti Paviljongin kautta. Paviljonki toimii tilaushetkestä alkaen ainoastaan välittäjänä Palveluntarjoajan ja Tilaajan välillä; Paviljonki toimittaa tilauksen ja Varauksen tiedot Palveluntarjoajalle, hallinnoi maksuasioita, ja lähettää Tilaajalle tilausvahvistuksen ja varauslinkin.

Paviljongin Myyntipalvelu palvelee kaikissa majoituspalveluun ja muihin tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä.

HINNOITTELU

Hinnoittelu perustuu Palveluntarjoajien antamiin tapahtumakohtaisiin hintoihin. Verkkokaupassa ilmoitetut hinnat ovat voimassa vain Paviljongin kautta tilattaessa. Majoituspalvelun ja/tai muiden mahdollisten tuotteiden hinnat ovat voimassa kunkin tapahtuman yhteydessä ja voivat vaihdella tapahtumakohtaisesti. Majoitusvarauksista ei myönnetä hotellikohtaisia etuja.

Selkeät virheet (sisältäen kirjoitusvirheet) eivät ole Paviljonkia ja/tai Palveluntarjoajaa sitovia.

VARAUS JA VAHVISTUS

Varaukset ovat sitovia. Kaikki Varaukset on tehtävä Paviljongin toimittaman majoitusvarauslinkin kautta. Tilaaja saa sähköpostiinsa tilausvahvistuksen ja varauslinkin. Varauksen yhteydessä Tilaajan on ilmoitettava nimensä, osoitteensa, majoittujien saapumis- ja lähtöajankohta sekä maksutapa (ja y-tunnus, jos maksutapa on lasku). Varaus on sitova, kun se on vahvistettu kirjallisesti ja kun Tilaaja on saanut siitä varausvahvistuksen. Palveluntarjoaja voi asettaa Varauksen ehdoksi erilaisia sääntöjä, varausmaksun suorittamisen tai Varauksen vahvistamisen luottokortilla Varauksen sitovuuden edellytykseksi. Varausvahvistuksessa tulleen linkin kautta Tilaaja pääsee lisäämään majoittujien nimet järjestelmään varauksenteon yhteydessä tai myöhemmin, kuitenkin erityisehtoihin määriteltyyn ajankohtaan mennessä.

MAKSUEHDOT

Maksutapoina ovat verkkolasku tai luottokortti. Laskun maksuehto 14 päivää.

Jos Tilaaja varaa enemmän kuin yhden hengen huoneen, maksua ei voi jakaa, vaan Tilaaja vastaa kaikista Varauksen kustannuksista. Lasku-maksutavasta lisäämme 18,60 euron (sis. ALV 24 %) maksutapakulun. Maksumuistutuksesta perimme 10 euron maksumuistutuskulun. Tarjottaessa palveluita ainoastaan yrityksille, maksuehtojen ei tarvitse olla KKV:n mukaiset. Niiden tulee kuitenkin selvästi ilmoittaa osapuolten väliset vastuut.

PERUUTUSEHDOT

Varauksen maksuton peruutus on mahdollista tapahtumakohtaisissa erityisehdoissa mainittuun peruutusajankohtaan mennessä. Peruutus on tehtävä kirjallisesti verkkokaupassa. Tämän jälkeen tapahtuvat perumiset eivät ole enää mahdollisia eikä maksuja palauteta. Esteen sattuessa majoittujan vaihtaminen on mahdollista kuluitta. Ohjeet majoittujan vaihtamiseen löytyy tapahtumakohtaisista erityisehdoista. Sairastapausten varalta suosittelemme tarkistamaan matkavakuutuksen kattavuuden, koska peruutukset eivät ole mahdollisia lääkärintodistusta vastaan.

Mahdollinen peruuntumisesta johtuva maksunpalautus tehdään tilauksessa käytetylle maksutavalle.

REKLAMAATIO

Kaikki huomautukset koskien Paviljongin vastuulla olevia järjestelyjä on tehtävä Paviljongille kirjallisesti välittömästi niiden ilmettyä ja viimeistään 7 päivän kuluessa majoituspalveluun ja/tai muihin tuotteisiin liittyvän tapahtuman päättymisestä. Paviljongille on varattava oikeus tällaisen tapahtuman aikana korjata mahdolliset tilausta koskevat haitat ja puutteellisuudet.

TIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA

Paviljongilla on oikeus, sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen, luovuttaa Tilaajan ja/tai heidän edustajiensa yhteystiedot tapahtuman järjestämiseen kiinteästi osallistuville tahoille, kuten toimeksiantajat, alihankkijat ja mediakumppanit sekä käsitellä ja käyttää yhteystietoja Paviljongin myynnissä ja markkinoinnissa. Tilaaja vastaa omalta osaltaan Paviljongilta vastaanottamiensa henkilötietojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta käsittelystä sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

MUUT EHDOT

Tilaajan tulee tutustua tapahtumakohtaisiin erityisehtoihin sekä Palveluntarjoajan omiin sopimusehtoihin ennen tilausta. Varauksella Tilaaja ja Palveluntarjoaja solmivat sopimussuhteen, johon sovelletaan näiden ehtojen lisäksi myös Palveluntarjoajan omia sopimusehtoja soveltuvin osin.

 

TIETOSUOJASELOSTE

Jyväskylän Messut Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)
Päivitetty 24.5.2019

1. Rekisterin pitäjä
Jyväskylän Messut Oy
PL 127, 40101 Jyväskylä
info@jklmessut.fi
p. 014 334 0000
Y-tunnus: 0626505-0

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Tapahtumakoordinaattori Anne Heinonen
Jyväskylän Messut Oy
PL 127, 40101 Jyväskylä
anne.heinonen@paviljonki.fi

3. Rekisterin nimi
Jyväskylän Messut Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä kävijäprofilointi, sähköinen suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdentaminen. Tietoja käytetään myös kävijälaskentaan ja tapahtumien kehittämiseen.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat sopimus, suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Kun rekisteröity on osapuolena sopimuksessa, hänen henkilötietojaan saa käsitellä sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisteröity voi myös antaa suostumuksensa sille, että hänen henkilötietojaan käsitellään. Rekisterinpitäjän sähköistä suoramarkkinointia lähetetään sellaisille rekisteröidyille, jotka ovat antaneet vapaaehtoisen suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin (tilanneet uutiskirjeen). Markkinointiviestien tilaamisen voi peruuttaa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tai klikkaamalla jokaisen markkinointiviestin yhteydessä olevaa kieltomahdollisuutta (”Poistu postituslistalta” tai ”Unsubscribe” -toiminto), jolloin rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisterinpitäjän sähköisen suoramarkkinoinnin tilaajalistalta.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on käsittelyperusteena silloin, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on asiallinen yhteys. Tällainen asiallinen yhteys muodostuu mm. silloin, kun rekisteröity on omasta aloitteestaan rekisterinpitäjään yhteydessä, tai kun rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn työnantajan ja rekisterinpitäjän välisen toiminnan yhteydessä. Lisäksi rekisterinpitäjä voi kirjata oikeutetun edun perusteella asiakasrekisteriin sellaisten potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöiden ja edustajien tietoja, joiden rekisterinpitäjä voi perustellusti odottaa olevan kiinnostuneita hankkimaan rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita tai tuotteita. Suoramarkkinointia voidaan lähettää sellaisille rekisterinpitäjän potentiaalisille asiakkaille, joiden osalta rekisterinpitäjä voi perustellusti katsoa, että markkinoitavilla tuotteilla tai palveluilla on olennainen liityntä potentiaalisen asiakkaan vastuualueeseen tai työtehtäviin.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä käsitellään seuraavia, edellä mainittujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja:
– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Matkapuhelinnumero
– Yritys ja asema
– Yrityksen osoite- ja perustiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot on saatu seuraavista tietolähteistä:
– suoraan rekisteröidyltä itseltään (sähköinen rekisteröinti tapahtumiin/uutiskirjeen tilaajaksi tai tarjouksen/sopimuksen teon yhteydessä)
– julkisista/yleisesti saatavilla olevista lähteistä (internet, kaupparekisteri, Asiakastieto)
– rekisteröidyn työnantajan edustajalta (yritysasiakkaiden yhteyshenkilöt)

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tapahtumiin sähköisesti rekisteröityneiden asiakkaiden (ammattimessut) tiedot luovutetaan sille yritykselle, jonka kävijä on ilmoittanut kutsujaksi. Sähköisesti rekisteröityneiden asiakkaiden tiedot luovutetaan myös tapahtumanjärjestäjän käyttöön, mikäli järjestäjä on muu taho kuin Jyväskylän Messut Oy. Asiakasrekisterin tietoja voidaan luovuttaa myös alihankkijoille, joita käytetään palvelun tarjoamiseksi asiakkaalle. Rekisterinpitäjän lukuun henkilötietoja käsittelevien yhteistyökumppanien kanssa on tehty käsittelystä kirjallinen tietojenkäsittelysopimus, jolla varmistetaan, että palveluntarjoajat käsittelevät rekisterinpitäjän vastuulla olevia henkilötietoja rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti. Kanta-asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteristä ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytysaika
Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää tietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista henkilötiedon ennalta määritellyn käyttötarkoituksen kannalta. Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita rekisterinpitäjällä ei ole enää perustetta säilyttää eikä käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin rekisterinpitäjän omien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista milloin tahansa.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet
• Manuaalinen aineisto
o Säilytetään lukitussa tilassa levikintarkastuksen edellyttämän määräajan, jonka jälkeen ne tuhotaan
• ATK:lle talletetut tiedot
o Rekisteri säilytetään Jyväskylän Messut Oy:n palvelimella.
o Vain määrätyillä työntekijöillä ja järjestelmän toimittajalla on pääsy rekisterin tietoihin ja tietojen käyttö on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
o Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

12. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).

13. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks. kohta 2).

14. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).